Wie zijn wij?

Het bestuur bestaat uit:

 


Voorzitter:                          Jan van Erp


 Ik ben de voorzitter van de Stichting Ahlus Suffah School Brufut The Gambia.Samen met mijn vrouw Marianne ben ik tussenin bekeken in Gambia geweest om een ​​schoolgebouw en het onderwijs nader te ontwikkelen. De eerste 10 jaar was dit een privé-initiatief. Gelukkig worden we de laatste 10 jaar oud ondersteund door de leerlingen en medewerkers van basisschool Bernadette te Veghel. Door de opbrengsten van de jaarlijkse sponsorloop kunnen we nu, in korte tijd, veel tot stand brengen. Natuurlijk zijn er nog meer sponsoren die hun steentje bijdragen, te veel om op te noemen.

 

 


 


Secretaris:                          Clementine de Koning

 

Mijn naam is Clementine en heb binnen de stichting de taak van secretaris. Ik ben een aantal jaren als mentor werkzaam geweest op de bs Bernadette. Deze school heeft de de Ahlus Suffah school in Brufut. De Gambia geadopteerd en zodoende is mijn interesse gewekt. Graag wil ik mijn steentje bijdrage om de kinderen op onze school in Gambia een stap verder te brengen in hun ontwikkeling. Ik hoop dat de deur goed onderwijs, de kinderen kunnen werken aan een toekomst die hun perspectieven zal geven op een mooi bestaan

 

 

 Penningmeester:                Henk Swinkels


Binnen de stichting bekleed ik de functie van penningmeester en ben ik verantwoordelijk voor de geldstromen.Als bijna gepensioneerde, zelfstandig belastingadviseur, vind ik het fijn me vanuit een bevoorrechte positie, te weten in goede gezondheid en met voldoende middelen om in mijn eigen onderhoud te voorzien, in te zetten voor mensen voor wie materiëlel hulp van levensbelang is. Ik ben blij dat de Stichting me daarvoor de gelegenheid biedt.

    

 


 

Overige bestuursleden:      Marianne van Erp

 

Ik ben Marianne van Erp - Minkels. Mijn man en ik gaan sinds 1995 elk jaar naar The Gambia.De eerste jaren hebben wij privé kinderen gesponsord deze naar school kunnen gaan.Sinds 2006 worden wij ook gesonsord door basisschool Bernadette uit Veghel.Jaarlijks houden zij een sponsorloop; waarvan de helft aan ons project mag worden besteed Dit is een geweldige steun voor onze stichting, maar zeker voor de Ahlus Suffah School in Brufut, Zelf was ik 33 jaar als leerkracht verbonden aan basisschool Bernadette.

                                          

 

 


 

Paul Verrrijdt


49 jaar

Woonachtig in Veghel.

Directeur van het scholencluster basisschool Maria (Erp) en basisschool Maria ter Heide (Mariaheide).In 2008 ben ik vanuit mijn schoolleidersopleiding naar The Gambia geweest om een ​​goede indruk van het onderwijs te krijgen. Ik heb de staat van het onderwijs op de Ahlus Suffah School en de mogelijkheden en beperkingen voor verdere ontwikkeling.Van mijn kennis van en ervaring met het onderwijs in Afrika

                                          

 Arno van den Heuvel


Ik ben Arno van den Heuvel. Jarenlang als leerkracht / adjunct directeur werkzaam geweest op bs Bernadette.

Het organiseren van de jaarlijkse sponsorloop (helft van de opbrengst gaat naar de zusterschool in Gambia) was een plezierig en gemotiveerde activiteit. Ben nu met vervroegd pensioen maar heel bewust lid gebleven van de Stichting. Met mijn medewerking wil ik de leerlingen van onze zusterschool in Gambia ondersteunen. Een ding is zeker: Alle financiële bijdragen worden gebruikt waarvoor ze verworven zijn. Overzicht van de uitgaven zijn te vinden in de jaarboeken op bs. Bernadette    

 


       


Ad van den Tillart

 

Na 40 jaren actief onderwijs, wilde ik wel eens op een andere manier met onderwijs bezig zijn. Daarom lijkt mij een goed idee om aan deze stichting mijn medewerking te geven door zitting te nemen in het bestuur. Naast het bijhouden van de website verricht  ik andere hand- en spandiensten.

 

        

 

 

 

 

Raymond Stuart

 

Ik ben Raymond Stuart, geboren in 1969 en woonachtig in Wijchen. Als directeur van Basisschool Bernadette ben ik sinds 2014 betrokken bij de stichting en met ouders en kinderen zamelen we jaarlijks sponsorgeld in voor dit goede doel. Sinds augustus 2017 ben ik bestuurslid van de stichting. Ik draag de Ahlus Suffah School een warm hart toe om de jeugd in Gambia een toekomst te bieden. Door deel te nemen aan deze stichting leren we de kinderen hoe het anders kan zijn dan zij gewend zijn en daarvoor in actie te komen.