Wie zijn wij?

Het bestuur bestaat uit:

 


Voorzitter: Paul Verrijdt

                                           Alle kinderen in de wereld hebben recht op goed onderwijs.

Onderwijs is namelijk het fundament voor een gelukkige en kansrijke toekomst.

 Als directeur van 2 basisscholen mag ik dagelijks een bijdrage leveren aan het onderwijs aan kinderen in Nederl

 In 2008 ben ik in het kader van mijn schoolleidersopleiding ruim 2 weken in The Gambia geweest. Daar heb ik het Gambiaanse onderwijs in al haar                                                                   facetten gezien en mogen beleven. Samen met Jan en Marianne van Erp, initiatiefnemers van onze stichting, heb ik de Ahlus Suffah School in Brufut                                                                 meerdere malen bezocht. Op dat moment was het een kleine school, waar een paar honderd leerlingen door ongeschoolde leerkrachten les kregen.

 Ik heb gezien dat je met niks toch onderwijs kunt maken.

 Er stonden een paar lokalen waarvan het dak, met behulp van Jan en Marianne, nog maar net dicht was. Maar de wil en gedrevenheid van de Gambianen                                                       maakte dat er toch onderwijs was, hoe beperkt ook.
 In 2009 hebben we onze stichting opgericht met als doel om de Ahlus Suffah School duurzaam te gaan ondersteunen. Basisschool Bernadette in Veghel                                                         is in vriendschap verbonden met ‘onze’ school in Brufut en is als hoofdsponsor onze uitvalsbasis.
 Door de inzet van kinderen, ouders en team van de Bernadette en vele andere sponsoren hebben we inmiddels al veel kunnen doen voor de Ahlus                                                                     SuffahSchool. Inmiddels gaan er meer dan 1000 kinderen naar school, zijn er geschoolde leraren en staat de school goed aangeschreven.
 Als stichting richten we ons inmiddels op het onderhoud en uitbreiding van de schoolgebouw. Op wat onvermijdelijke kosten na, gaan alle                                                                                       sponsorgelden rechtstreeks naar de school. Op eigen kosten controleren we in The Gambia of het sponsorgeld goed besteed wordt.
 Met hulp van onze sponsoren hopen we de steun aan de Ahlus Suffah School in Brufut The Gambia nog lang voort te kunnen zetten. Met de woorden                                                               van onze oud voorzitter Jan van Erp wil ik u bij voorbaat bedanken voor uw ondersteuning: ‘ABARAKABAKE!’  (Dank u ten zeerste.)

 

Secretaris: Clementine de Koning


 

                              

Mijn naam is Clem entine en heb binnen de stichting de taak van secretaris. Ik ben een aantal jaren als mentor werkzaam

geweest op de bs Bernadette. Deze school heeft de de Ahlus Suffah school in Brufut. De Gambia geadopteerd en

zodoende is mijn interesse gewekt. Graag wil ik mijn steentje bijdrage om de kinderen op onze school in Gambia

een stap verder te brengen in hun ontwikkeling. Ik hoop dat door goed onderwijs, de kinderen kunnen werken

aan een toekomst die hun perspectieven zal geven op een mooi bestaan. Penningmeester: Henk SwinkelsBinnen de stichting bekleed ik de functie van penningmeester en ben ik verantwoordelijk voor de geldstromen. Als bijna 

gepensioneerde, zelfstandig belastingadviseur, vind ik het fijn me vanuit een bevoorrechte positie, te weten in goede

gezondheid en met voldoende middelen om in mijn eigen onderhoud te voorzien, in te zetten voor mensen voor wie materiële

hulp van levensbelang is. Ik ben blij dat de Stichting me daarvoor de gelegenheid biedt.

    

  

Overige bestuursleden:

Marianne van Erp

 

                              \


Ik ben Marianne van Erp - Minkels. Mijn man en ik gaan sinds 1995 elk jaar naar The Gambia. De eerste jaren hebben wij privé 

kinderen gesponsord, zodat deze kinderen naar school kunnen gaan. Sinds 2006 worden wij ook gesponsord door basisschool

Bernadette uit Veghel. Jaarlijks houden zij een sponsorloop; waarvan de helft aan ons project mag worden besteed.  Dit is een 

geweldige steun voor onze stichting, maar zeker voor de Ahlus Suffah School in Brufut, Zelf was ik 33 jaar als leerkracht 

verbonden aan basisschool Bernadette.

                                          

                             

 Arno van den Heuvel
Ik ben Arno van den Heuvel. Jarenlang als leerkracht / adjunct directeur werkzaam geweest op bs Bernadette.

Het organiseren van de jaarlijkse sponsorloop (helft van de opbrengst gaat naar de zusterschool in Gambia) was een 

plezierig en gemotiveerde activiteit. Ben nu met pensioen maar heel bewust lid gebleven van de Stichting.

Met mijn medewerking wil ik de leerlingen van onze zusterschool in Gambia ondersteunen. Een ding is zeker:

Alle financiële bijdragen worden gebruikt waarvoor ze verworven zijn. Overzicht van de uitgaven zijn te vinden

In de jaarboeken op bs. Bernadette. Ad van den Tillart 

Na 40 jaren actief onderwijs, wilde ik wel eens op een andere manier met onderwijs bezig zijn. Een goede reden om aan deze

stichting mijn medewerking te geven door zitting te nemen in het bestuur. Naast het bijhouden van de website verricht  ik  nog                                                                          andere hand- en spandiensten.

                                                       


Raymond StuartIk ben Raymond Stuart, geboren in 1969 en woonachtig in Wijchen. Als directeur van Basisschool Bernadette ben ik sinds 2014 betrokken bij de stichting.                                                  Samen met ouders en kinderen zamelen we jaarlijks sponsorgeld in voor dit goede doel. Sinds augustus 2017 ben ik bestuurslid van de stichting. Ik draag                                                      de Ahlus Suffah School een warm hart toe omdat ik wil bijdragen om de jeugd in

Gambia een toekomst te bieden. Door deel te nemen aan deze stichting leren we de kinderen van onze school hoe het anders kan zijn dan zij gewend zijn.                                                    In het kader van onze opdracht om burgerschap in ons onderwijs te verweven bieden we de leerlingen ook de mogelijkheid om voor dit mooie doel in actie                                                  te komen