Ahlus Suffah

Welkom op de site van de Ahlus suffah School Brufut

The Gambia (West Afrika)

In The Gambia are quite kinderendie graag naar school willen

en de ze kans op ontwikkeling verdienen!

 

 

De grondleggers van onze stichting Marianne en Jan van Erp, hebben The Gambia in hun hart gesloten.

In 1995 op vakantie in De Gambia en daarna gaan teruggekeerd naar dit prachtige land. Als een Afrikaans land je heeft gegrepen kom je er meer van los. De kinderen van de Ahlus Suffah school hebben hun harten gestolen.

Hun verhaal kunt u lezen bij 'wie zijn wij.'

The Gambia, een mooi West-Afrikaans land, gelegen aan weerszijden van de Gambia-rivier. Het wordt omsloten door Noord en zuid Senegal en in het westen grenst aan de oceaan. U kunt genieten van uw vakantie genieten. De cultuur is kleurrijk en interessant. De munteenheid is de Dalasi, 1 euro is ongeveer 50 Delasis. De bewoners zijn vriendelijk en behulpzaam, maar ook erg arm. Door een onvolledig deel aan werkongen, dus ook geen inkomsten. Daar de financiële middelen niet to talk there to their parents to their parents to their children to school to laten gaan. Het onderwijs is verplicht, een eigen bijdrage is verplicht. Dit is voor velen een groot probleem. Op initiatief van de bevolking worden met gemeenschapsgeldeneschool gebouwd, omveel mogelijk kinderen te kunnen onderwijzen. De meeste scholen zijn in slechte staat.

Er wordt les gegeven aan soms wel 30 tot 60 kinderen tegelijk, in een kleine ruimte zonder schoolvoorzieningen.

Waarom werkt de Stichting Ahlus Suffah School Brufut Het project gestaag aan haar in Gambia in Brufut The Gambia.

 

Dit project heeft ook als doel in Brufut. Laten bouwen we hebben een echte onderwijsomgeving (een schoolgebouw, vastgestelde klaslokalen, een speelplaats) en goede pedagogische en didactische omstandigheden. (goede leraren, leermiddelen, leerplan).

 

De stichting draagt ​​ook zorg voor de financiële middelen om de doelstelling van het project waar te maken en om een ​​duurzame ontwikkeling te komen. Daarbij zijn we afhankelijk van sponsoren die onze school in Gambia een warm hart toedragen.

 

Alleen goed onderwijs kan leiden tot een betere toekomst.

Mede namens alle leerlingen, bestuur en staf van de Ahlus Suffah School,

'Abarakabake'

(dank u ten zeerste)

 

Ahlus Suffah School,

 

Brufut is een klein dorp in het westelijke deel van The Gambia. Het dorp ligt een paar kilometer landinwaarts maar het is een gebied dat uitstrekt van de plaats tot aan de kust. Het is een enorme aantrekkingskracht dat in ontwikkeling is, mede door de infrastructuur van het gebied. Het dorp is gemakkelijk te bereiken vanaf de hoofdstad Banjul en het economisch centrum Serrekunda.

  

 

Sponsors.

Steun onze stichting.

 

Ahlus Suffah School, Brufut is opgericht in februari 2009 en in geschreven door de Kamer van Koophandel voor Brabant, onder nr. ANBI-status: 66972.

 

'Onderwijs is is het meest krachtige wapen om de wereld te veranderen,'

uitspraak Nelson Mandela

Als je leert lezen, schrijven en zelf nadenken dan kom je verder in het leven. De kinderen in Brufut willen we die kans geven, en die verdienen ze ook.

Met behulp van sponsoren hebben we wel goede resultaten geboekt.

Voor uw bijdrage zijn wij u zeer erkentelijk en verzekeren wij u dat alle middelen strak worden besteed. Maar we zijn er nog lang niet! De Stichting Ahlus Suffah School Brufut De Gambia is volledig afhankelijk van donaties en sponsorinkomsten van particulieren en bedrijven. Zonder deze bijdrage, zou de stichting niet in staat zijn voor voor kinderen in Brufut onderwijsvoorzieningen te realiseren.

 

Inkomstbronnen van onze stichting zijn:

o Sponsortocht van Bs Bernadette.

o Bedrijven en particulieren.

o Goede doelen en hulporganisaties.

Voor bedrijven en organisaties die kunnen steunen kunnen we het logo op onze website plaatsen met een link naar de eigen website. Verder hebben we een ANBI-status nee. 66.972.

 

Ook is mogelijk om een ​​kalender te kopen die speciaal voor onze stichting is gemaakt. Kosten € 5,00 per stuk te bestellen via ons correspondentie adres: Groen van Prinstererlaan 1 5463 CK Veghel Tel. + 31 (0) 616398024 / + 31 (0) 413-367147.

Onze stichting betaat geheel uit vrijwilligers. Uw bijdrage komt dan ook ten goede aan onze projecten. U kunt de stichting steunen door uw gift te storten op rekeningnummer: NL 94 RABO 01022.60419.

 

Onze hartelijke dank!

 

Doelstelling.

 

Het als algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in artikel 32 lid 1 van de successie 1956 (van deroon in de plaats gekomen regeling) werkzaam in zijn totalitaire voorzieningen in de Gambia, met inbegrip van de behorende onderwijskundige voorzieningen in Gambia, Een van de doelstellingen is, dat er geen gelden aan de organisatie en de administratie van de hulpverlening aan zichzelf worden besteed, zoals alle stichtingen, financiële middelen voor honderd procent aan de hulpverlening ten goede komt.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te schermenen door:

o Het gevraagde en geld van de onvoltooide geldmiddelen en andere middelen zoals giften, schenkingen, erfstellingen en legaten,

              opbrengsten uit belegde gelden, subsidies en andereivering bijdrage.

o Het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en / of fondsen.

o Alle bevochtigen en geoorloofde middelen die met haar doel kunnen worden gehouden en uitgevoerd.

 

Voor informatie over de projecten van onze stichtingen kunt u contact opnemen met:

Jan en Marianne van Erp.

Groen van Prinstererlaan 1 5463 CK Veghel

Tel. + 31 (0) 616398024 / + 31 (0) 413-367147